محصولات طراحی شده


   
(دستگاههای دیگر جهت ارایه)

دستگاه کنترل کننده در -- 
مشاهده آمار رفت و آمد وامکان بستن
درها از راه دور

 دستگاه کنترل کننده پارکینگ--
آمار ماشین های موجود
مجازوغیر مجازبودن
ماشین پارک شده

 دستگاه احراز هویت--
مناسب برای جلسات آزمون
ویا ورودی سالنها وادارات

دستگاه پوز پرداخت پول بدون تماس--
باامکانات متعدد برای خریدار
و فروشنده وامکان ورودوتایید
مبلغ توسط خریدار برروی موبایل

 دستگاه روشن وخاموش کردن وسایل--
 و اطلاع از آخرین وضعیت آنها
 از راه دور
 
 دستگاه هوشمند ساز آیفون تصویری--
 آپارتمانها وآمار رفت وآمد
 واحدها وکنترل وضعیت درهای
 ورودی ساختمان
 
 دستگاه نوبت دهی وامکان اعلام--
 رسیدن زمان نوبت بر روی موبایل
 بصورت پیام
 فقط یک کارت برای همه
 ادارات وموسسات وفروشگاه ها
 بدون نیاز به کاغذ

برنامه اندروید یار ساختمان --

 برنامه اندروید صداگیر توالت--

 برنامه اندروید تایمر دارو--

 برنامه اندروید برد ریموتی آزمایش چشم--

 کنترل کلیه اشیا ویا چیزها --
 برروی بستر اینترنت
 
 چت خصوصی--

 صفحات تبلیغی عمومی بصورت منو--

      

آموزش کامل ساخت دستگاههای فوق بصورت خصوصی وآنلاین

(وب -- نرم افزار -- سخت افزار الکترونیک )

ویدیواصلی مربوط یه پوز

ویدیوشماره یک مربوط یه پوز

ویدیوشماره دو مربوط یه پوز

ویدیوشماره سه مربوط یه پوز

ویدیوشماره چهار مربوط یه پوز

ویدیو شماره یک مربوط به کنترل در

صفحه پیام پارکینگ

کنترل پارکینگ

MQTT-IOT (سرور اینترنت اشیا)